2phaselogo

Công nghệ hút sữa thế hệ mới 2 giai đoạn – phát minh của Medela

Sự kết hợp hoàn hảo của công nghệ và tự nhiên Công nghệ này tái tạo gần như thật kiểu bú của trẻ. Một nghiên cứu sâu rộng về máy hút sữa được tiến hành bởi giáo sư Peter Hartmann trường đại học Tây Úc, Perth. Kết quả là chúng tôi đã phát triển được […]