Dây hút Medela Pump (Maymom)

Mới 100%  Nhựa an toàn, không BPA
Chính hãng Medela