Máy tiệt trùng sấy khô thông minh Fatz FB4912KM

Máy tiệt trùng sấy khô FB4912KM 
  • Chế độ khử trùng không sấy khô
  • Chế độ khử trùng + sấy khô 30 phút
  • Chế độ khử trùng + sấy khô 50 phút
  • Chế độ khử trùng + sấy khô 60 phút