Ngũ cốc lợi sữa mẹ Vườn Nhiên

Ngũ cốc lợi sữa mẹ

12 loại hạt

Bao gồm đậu quê, mè quê

Hạn sử dụng 1 năm