Nhiệt kế điện tử nhỏ đầu mềm FT15

130,000VNĐ

Nhiệt kế điện tử nhỏ đầu mềm FT15

130,000VNĐ