Cân thực phẩm cho bé KS19

500,000VNĐ

  • Cân tối đa 5 kg, mặt cân bằng mica chịu lực
  • Có nhiều màu
Cân thực phẩm cho bé KS19

500,000VNĐ