Cân trẻ sơ sinh điện tử BY80

Cân sức khỏe cho trẻ em, tối đa 20kg