Màn máy hút sữa điện đôi Rupex

Màn máy hút sữa điện đôi Rupex loại không có pin

Tên goi khác: Cuống silicone