Máy tạo ẩm khuếch tán tinh dầu thế hệ mới

Máy tạo ẩm khuếch tán tinh dầu thế hệ mới chất lượng cao

  • Tăng cường độ ẩm, dịu mát phòng
  • Phun sương, xông tinh dầu
  • Xua đuổi con trùng
  • Trang trí phòng, căn hộ, văn phòng làm việc