Máy hút sữa mẹ bằng điện đơn không có BPA Unimom Allegro

  • Có thể hút sữa trên đường đi nhờ chức năng chạy pin
  • Màn hình điện tử LED, hiển thị số để có thể nhìn