Bình sữa máy hút sữa Real Bubee

Bình sữa máy hút sữa Real Bubee

Bình loại tốt – bền

Không BPA

Nhựa trắng, trong