Dây sạc usb máy hút sữa Real Bubee

Dây sạc usb máy hút sữa Real Bubee

Đúng điện áp, bền

Lâu hư, không cháy nổ

Dùng chung với củ sạc điện thoại hoặc sạc dự phòng