Ống dây máy hút sữa Real Bubee

Ống dây máy hút sữa Real Bubee

Dây dài – Trong suốt

Dẻo – Bền

Không BPA

Lưu ý không làm vệ sinh dây