Van 1 chiều máy hút sữa Real Bubee

Van 1 chiều máy hút sữa Real Bubee

Trong suốt, dẻo

Tiệt trùng thoải mái -không biến dạng

Không BPA